EN
Modernās metodes
LEAN pieeja
attēls no http://leanentrepreneur.co
Atcerieties, ka jebkura no metodēm ir tikai darba rīks - instruments ar kuru jūs varat pilnveidot savu uzņēmumu.

Visvieglāk ir kaut ko sabojāt paņemot nepiemērotu darba rīku. Labprā palīdzēsim jums izvērtēt, kuri ir tie jautājumi, kas jūsu situācijā visvairāk kaitē un kuru sakārtošana dos lielāko atdevi.

Vairums no zemāk aprakstītajām metodēm kopā tiek sauktas par LEAN pieeju. Neviena no tām nav universāls atrisinājums, bet var palīdzēt konkrētai vajadzībai.
.
LEAN pieejas 5 domāšanas principi:
1) Nosakiet, kas jūsu biznesā (ražošanā) ir pievienotā vērtība no klienta viedokļa,
2) Aprakstiet darbības, kas pievieno vērtību jūsu gadījumā,
3) Uzzīmējiet plūsmas diagrammu (attēlojiet norišu secību),
4) Izvērtējiet vai strādājat pēc pieprasījuma vai ražojat rezervei,
5) Pilnveidojiet un uzlabojiet esošo.
.
7 nevajadzīgu tēriņu jomas:
1) Pārprodukcija,
2) Gaidīšana,
3) Transportēšana,
4) Pārcenšanās (nepiemērota apstrāde, varbūt pārāk sarežģīta),
5) Nevajadzīgi (lieli) krājumi,
6) Nevajadzīgas pārvietošanas,
7) Defekti (brāķis).
.
Ar ko sākt? Varbūt pat ne ar LEAN...
Jautājiet un palīdzēšu noskaidrot, kas ir piemērotākais un ar ko vislabāk sākt. Visu uzreiz gan nebūtu labi...

Un vēlreiz .. metodi jau nelieto tikai tādēļ, ka tāda pastāv - ir jānosaka, ko vēlamies panākt un tad jāizvēlas piemērotākie līdzekļi. Otršķirīgi ir tas cik moderns vārds tiem ir dots un tas, ka citi lieto tieši šo. Pulksteņus nelabo ar āmuriem un bikšu galus neatšuj, ja prātīgāk ir pārveidot tās par šortiem.

P.S. Paskatieites arī sadaļā "Universālie risinājumi" par Ishikava metodi - iespējams, ka tas ir rīks ar ko var sākt, lai varētu saprast ar ko patiešām vajag sākt :)

Un, jā.. ar smaidu video ar dažiem LEAN veida elementiem - nav lieku kustību http://ej.uz/lean-1 
Kaizen un Gemba (Genba) - Kaizen
Kaizen pieeja ir koncepts, ko mērķtiecīgi sāka pielietot Japānā Toyota ražošanas uzņēmumos - daļa no TPS (Toyota Production System). Tā ir cenšanās pakāpeniski un pastāvīgi pilnveidot esošo situāciju. Kaizen būtībā ir dzīves filozofija, kas māca, ka ik katra dzīves puse ir pastāvīgi jāpilnveido.
Japānā strikti nošķir radikālas pāmaiņas un Kaizen pieeju, kas ir pakāpeniska uzlabošana. Burtiski "K" - "kai" pārmaiņas un "zen" - kļūst labāk.

Kaizen koncepcijas pamats ir kvalitāte, cenšanās, visu darbinieku iesaistīšana, vēlēšanām mainīt un komunikācija.
Kaizen pieci galvenie elementi ir:
1. Komandas darbs,
2. Individuāla disciplīna,
3. Augsta morāle,
4. Kvalitātes pulciņi,
5. Pilnveidojumu ierosināšana.

Atziņa: visas zināšanas par to, kas nedarbojas un kas ir jāuzlabo uzņēmumā jau ir - to zina darbinieki. Atrodiet veidu, kā viņus iesaistīt.

Bieži sastopams vārdu savienojums Gemba - Kaizen jeb dažreiz Genba - Kaizen.

GEMBA japāņu valodā nozīmē "vieta, kur viss notiek" jeb "īstā vieta" (the real place). Termins Genba ar N burtu M vietā) nezināmu iemeslu dēļ tiek izmantots LEAN pieejā, lai gan nes to pašu nozīmi. Visdrīzāk kāds būs pārrakstījies :)
Ražošanā Gemba = ražošanas cehs
Pakalpojumu jomās = vieta, kur tiekas ar klientu
Birojā = darba vieta pie datora (ne tikai, protams)

Gemba lieto arī lai apzīmētu ne tikai norises fizisko vietu, bet arī procesa, jautājuma (problēmas) būtību. 
" Go to Gemba " varētu nozīmēt tiklab "iesim uz cehu", kā "pievērsīsimies jautājuma būtībai".
3P (People, Product, Process); Cilvēki, Produkts, Process
3P ir pirmie burti no apskatāmajām jomām:

People
= Cilvēki; jābūt apmierinātiem, kā iekšējiem, tā ārējiem klientiem
Product = Produkts; produktam jāatbilst uzstādītajām prasībām
Process = visu darbību un procesu nepārtraukta pilnveidošana

Šīs ir ļoti būtiskas lietas. Metode noderīga gan novērtējot ešošo situāciju, gan veicot uzlabojumus.
JIT - Just in Time un Kanban
Just in Time (īstajā laikā) ir princips, ko iestrādā ražošanas vadības sistēmās, lai panāktu, ka vajadzīgās komponentes īstajā vietā tiktu piegādātas tieši tad kad tās nepieciešamas un tikai tik daudz cik ir nepieciešams. Ietaupījums rodas no tā, ka neveido liekus krājumus, neaizņemt telpas, vairākkārt nepārvieto vienu un to pašu priekšmetu.

Kanban var būt daļa no JIT sistēmas vai arī pati par sevi, kā vienkāršāka JIT sistēma.
Kanban apzīmējums nāk no japāņu valodas un tas radies no "Kan" - vizuāls, redzams un "ban" - kartiņa. Tātad - redzama kartiņa.
Citiem vārdiem, tā ir ziņas nosūtīšana citam cilvēkam, ar kuru citādi sazināties ir apgrūtinoši. Rezultātā tiek nodrošināts "Just In Time" (tieši laikā) piegādes princips.
Vienkāršai ilustrācijai; pie durvīm iedegas zaļā lampiņa vai uzraksts, kas aicina ienākt nākamo klientu.

Tomēr, nevajadzētu pārspīlēt un censties visu pilnīgi viennozīmīgi ieregulēt. Arī elastībai ir savas priekšrocības :)

5S (Five S)
5S nosaukums radies no piecu fokusa jomu saīsinājuma, kam pievēršas šī metode.
Sort = sķirot; izrevidēt un izlemt, kas ir vajadzīgs un kas nav
Set In Order = sakārtot savu darba vietu; identificēt visu, novietot "pa rokai"
Shine = spodrināt; regulāri tīrīt un apkopt, kā metode, lai pārbaudītu vai viss ir kārtībā
Standardize = standartizēt; noteikt kārtību, kā veicami pirmie trīs "S"
Sustain = saglabāt; uzturēt to, kas ir sasniegts

5S var tikt pielietota gan ražošanas, gan biroja darba vietu organizēšanā faktiski jebkurā sfērā.

Ir vēl citi aspekti ... Ja interesē, lūdzu jautājiet vairāk.
5 C Pieci "C" (Five C)

5C, līdzīgi, kā 5S nosaukums radies no piecu fokusa jomu saīsinājuma, kam pievēršas šī metode.

Clear Out and Classify (Attīrīt un klasificēt)

Configure (Konfigurēt, Noskaņot)

Clean and check (Notīrīt un pārbaudīt)

Conformity (Atbilstība)

Custom and Practice (Paradumi un prakse)

5C un 5S šķiet ļoti, pat pārāk vienkāršas tēzes, lai cerētu uz jebkādiem uzlabojumiem. Tomēr šīs vienkāršās lietas pielietojot savā darba vietā, ieguvums kļūst acīmredzams jau ļoti ātri.

Six Sigma; defektu analīze un nepieļaušana
Six Sigma mērķis ir palielināt peļņu cenšoties nepieļaut defektus, kas mazina klientu lojalitāti - nepieļaujot novirzes produktu raksturlielumos un defektus.

Six Sigma pamatā ir trīs darbības līmeņi:
1. Mērījumi - statistiska datu analīze par novirzēm (brāķi),
2. Metodoloģija - problēmu risināšanai vienmēr izstrādā strukturētu pieeju un izvēlas piemērotas metodes,
3. Filozofija - saglabāt sava biznesa pastāvīgumu (nesvārstīties) un pieņemt lēmumus, kas orientēti uz klientu un balstīti uz datu analīzi.
Jidoka and Autonomation
Metode, lai novērstu kļūdu atkārtošanos un netērētu laiku pastāvīgās pārbaudēs, lai pārliecinātos vai process noris, kā paredzēts.

Daži piemēri:
- apstādini process, tikko konstatē novirzes,
- noskaidro cēloni, ja vari un ja nevari - meklē palīdzību,
- dari visu, lai šāda kļūda neatkārtotos.

Jidoka to dara manuāli
Autonomation - ar kontroles ierīču palīdzību
TPM - Total Process Maintenance
Princips - izdevīgāk profilaktiski pārbaudīt (uzturēšana un apkopes), nevis gaidīt, kamēr parādas defekti.

Apkopes un uzturēšanas devums ir tas, ka ražošanas process (kur iesaistīti daudzi cilvēki) netiek traucēts, jo viss darbojas.

TPM galvenie mērķi:
- nulle defektu produktam,
- nulle iekārtu lūzumu (apstāšanās),
- nulle nelaimes gadījumu.
SMED
SMED = Single Minute Exchange of Die
Metode, lai novērtētu darbības, kas saistītas ar pārkārtošanos cita produkta ražošanai un atrastu iespējas, kā samazināt šo neproduktīvo laiku.
Metode pielietojama arī iekārtu pārregulēšanas gadījumiem atšķirīgu operāciju veikšanai.