EN
Eksāmens pārtikas pārtikas nekaitīguma speciālistiem
Jums ir iespēja nokārot vairāku līmeņu eksāmenu pārtikas nekaitīguma speciālistiem. Eksāmenu sagatavojis Lielbritānijas vadošais uzņēmums pārtikas nekaitīguma apmācību pasniegšanā Advanced Food Safety Ltd. Russell Parry vadībā.

Pirmais līmenis ietver pamata jautājumus un Lielbritānijā ir obligāts visām pārtikas apritē iesaistītajām personām. Šis materiāls ir pieejams latviešu valodā un mācību materiālā ir iekļautas pašpārbaudes jautājumu lapas.

Otrais līmenis ietver prasības, kas ir jāzina visu līmeņu vadītājiem, kuri iesaistīti pārtikas apritē. Lai saņemtu apliecinājuma sertifikātu ir jānokārto formāls eksāmens (angļu valodā), kura atbildes pārbaudīs Lielbritānijā.

Sekmīgi nokārtojot gala eksāmenu Jūs saņemsiet Royal Institute of Public Health akreditētu sertifikātu.