EN
Excel un Open Office ikdienas risinājumi
Iespējams iegādāties sagataves ikdienā praktiski izmantojamiem Excel un Open Office dokumentu risinājumiem.

Sagataves ir gatavas lietošanai, tomēr visbiežāk šeit piedāvāto sagatavi ir lietderīgi pielāgot konkrētām vajadzībām, jo elektroniskās tabulas - Excel un Open Office spēj palīdzēt vairāk, nekā mēs ikdienā spējam iedomāties... tā ir ērtas strādājot ne tikai ar skaitļiem, bet arī ar tekstu.

Piemēri.
Dokumentu virssaraksts.
Aktuālo instrukciju saraksts.
Iekārtu apkopes grafiks.
Piegādātāju novērtējuma apkopojums.
Darbinieku saraksts.
Kontaktu datu bāze.
Projektu saraksts un pārskats.
Sapulču lēmumu pārskats.
Būvobjekta sapulču lēmumu pārskats.
Reklāmas kampaņas pārskats.
Projekta grupu darba pārskats.
Problēmu / pilnveidojumu reģistrs.
Darbības virzienu / ideju pārskats.
Pretenziju, sūdzību, neatbilstību reģistrs.
Bīstamību novērtēšanas apkopojums (pārtikas uzņēmumiem).
Priekšnosacījumu programmu pārskats (pārtikas uzņēmumiem).
Pieteikumu vērtējumu apkopojums (konkursu komisijām).
Darbinieku noslodzes plāns - pārskats; laika uzskaite.
Personāla apmācību plāns - pārskats.
Projekta budžets.