EN
Aptaujas datu apkopošana
Iespējams pasūtīt aptauju veidošanu un aptaujas datu apkopošanu. Piemērām, uzņēmuma darbinieku viedokļu anonīma savākšana un datu apkopošana ziņojumā.
Šobrīd aptaujas jautājumu anketas ir iespējams aizpildīt elektroniski un nosūtīt e-pasta veidā.