EN
Audita pakalpojumi
Iespējams pasūtīt veikt iekšējo auditu, procesa auditu vai sadarbības partnera, piemērām, piegādātāja auditu.

Piemēri.

Iekšējais funkcionālais audits palīdz noskaidrot cik lielā mērā organizācija vai tās struktūrvienības pilda tai noteiktās funkcijas. Secinājumi un ziņojums tiek nodots tikai pasūtītājam.

Iekšejais audits atbilstoši ISO 9001, ISO 22000, ISO 50 001, IFS Food, BRC  standartu prasībām.

Otrās puses audits ir, piemērām, piegādātāja vai izplatītāja audits par ko abas puses vienojušās. Secinājumi un ziņojums tiek nodots abiem partneriem.

Procesa audits. Iespējams pasūtīt kāda konkrēta procesa norises auditu.
Piemērām, pasūtījuma pieņemšanas un izpildes auditu, lai pārliecinātos cik ērts tas ir klientam.
Cits piemērs - laika patēriņa audits kāda procesa veikšanai organizācijas iekšienē tai skaitā fiksējot visu iesaistīto personu laika patēriņu un aizpildāmos dokumentus.