EN
Nekomerciālais sektors
Projektu vērtēšanas efektīva organizācija
Projektu pieteikumu vērtēšana atbilstoši iepriekš noteiktiem kritērijiem ir plaši piekopta prakse. Visbiežāk šādā pasākumā tiek iesaistīti daudzi cilvēki.

Piedāvājam jums pārbaudītus risinājumus, kas ļauj ātri apkopot visu iesaistīto vērtējumus un papildus iegūt pārskatus par katra kritērija vērtējumu.
Projektu budžetu un izpildes kontroles sagataves
Problēmu joma: Projektiem, kas jāīsteno strikti saskaņā ar budžetu ir grūti iegūt pārskatu par konkrētu budžeta pozīciju izpildi un atlikumiem. Īpaši sarežģīti tas kļūst situācijās, kad jāīsteno vairāki projekti vienlaikus.

Risinājums: Budžeta plāna un izpildes pārskata sagatave Open Office vai MS Excel izpildījumā.

Ieguvumi: Ievadot sagatavē datus par katru naudas operāciju un atzīmējot uz kādu budžeta pozīciju tā attiecas, ātri var iegūt kopsavilkumu par atlikumiem vai pārtēriņu.

Papildus iespējams ieveidot arī no konkrētā projekta neatkarīgu klasifikāciju, kas ļoti palīdz, ja no vairākeim projektiem tiek finansēta organizācijas darbība kopumā.

Grāmata par NVO darba sakārtošanu
Grāmata ir Krievijā realizēta NVO atbalsta "ALLA" projekta rezultāts. Tajā ir pieredzes apraksti un praktiski padomi par dažādiem ar NVO ikdienas darbu saistitiem jautājumiem. Grāmata ir krievu valodā. Varu uzdāvināt kādu eksemplāru, ja tas jūs interesē.
kak_navesti_porjadok_saturs.jpg (199kb) Grāmatas satura rādītājs