EN
Energoefektivitāte
Energopārvaldības sistēmas izveide
Jautājums: Kādēļ veidot uzņēmuma Energopārvaldības sistēmu?
Atbilde: lai paaugstinātu darbības efektivitāti (un peļņu), samazinot produkta vai pakalpojuma energoietilpību.

Racionāli izmantot enerģiju nozīmē lietot tik daudz cik nepieciešams, taču iespējami racionālā veidā. Tas ir vienkārši, ja zinām cik daudz, kur un kādēļ enerģiju patērējam.

Pastāv starptautisks standarts ISO 50001, kur noteiktas prasības energopārvaldības sistēmas izveidei.
Principi ir ļoti vienkārši:
1) noskaidrojam kur un cik daudz enerģijas izlietojam,
2) attiecinām izlietoto enerģiju uz saražotās produkcijas vienību un iegūstam t.s. BĀZES LĪNIJU - atskaites punktu pret kuru salīdzināt tālākos uzlabojumus.
3) izvērtējam iespējamos uzlabojumus un veicamās izmaiņas, sastādam plānu un īstenojam to.

Ieguvums GARANTĒTS.

Standarts pieprasa arī dažas citas pamata lietas, līdzīgi kā vides pārvaldības vai vadības kvalitātes standarti; formalizētu dokumentu vadību, iekšējos auditus u.c. Šī iemesle dēļ loģiski un racionāli ir ISO 50001 prasības integrēt jau esošā vadības sistēmā, ja tāda ir.

Ieguvumi no Energopārvaldības sistēmas ieviešanas ir vienkāršāk saskatāmi, ja salīdzinām tos ar, piemēram, vadības kvalitātes sistēmu (ISO 9001). Vienkāršāk SASKATĀMI, jo ir vienkāršāk IZMĒRĀMI. 

Zvaniet vai rakstiet un varam parunāt vai apsvērt sadarbību sistēmas izveidošanā.