EN
Būvniecība
Būvniecība

Objekta sanāksmju lēmumu protokolēšanas un izpildes kontroles pierakstu sagataves.

Problēmu zona: Būvniecības objektos, īpaši jau tādos, kur iesaistīts ģenerāluzņēmējs, autoruzraugs un apakšuzņēmēji, ir lielas grūtības panākt, lai savlaicīgi tiktu atrisināti sanāksmēs nolemtie jautājumi.

Risinājums: Sanāksmes protokola formāta sagatave ar iestrādātām iespējām uz katru sanāksmi automatizēti izdrukāt visus neatrisinātos jautājumus, klasificējot tos pēc dažādiem kritērijiem, piemērām, "atbildīgais", "termiņš", "objekta piesaiste"u.tml.

Ieguvumi: Darba gaitā ģenerāluzņēmējam pastāvīgi ir iespēja ātri iegūt pārskatu gan par aktuālo situāiciju, gan par to cik kuram kādi uzdevumi bijuši un kā veicies ar to savlaigīgu izpildi.