EN
Uzņēmējdarbības pamatelementi.
Uzņēmējdarbības pamatu semināri var būt ļoti līdzīgi ikvienai auditorijai, bet atšķirīgi pēc apskatāmo tēmu dziļuma. Šī iemesla dēļ plānojot semināru saturu un ilgumu ir jāzina, kas būs auditorija.