EN
Mērķa orientēta plānošana
Mērķa orientēta plānošana;
- problēmu formulēšana,
- risinājumu meklēšana,
- rīcības plāna izstrādāšana.

Šie arī ir jautājumi, kas nosaka semināra gaitu.

Labam rezultātam pirms semināra ir skaidri jānoformulē centrālā problēma, kuru vēlas izpētīt un atrisināt.

Efektīvam darbam dalībnieku grupai nevajadzētu būt lielākai par 15 - 18 dalībniekiem. Liela nozīme ir norises vietai - ir vajadzīga iespēja vienlaikus strādāt atsevišķi mazākās grupās un atkal kopā vienā grupā.

šo metodi mēdz saukt arī par ZOPP (Ziel Orientierte Projekt Plannung) un GOP (Goal Oriented Plannning)