EN
Stratēģijas izvērtēšana un izstrādāšana, mērķu formulēšana
Stratēģijas izstrādāšana un/vai izvērtēšana darba semināra veidā ir labs paņēmiens, kā uzņēmuma vai organizācijas vadošajiem darbiniekiem izanalizēt kļūdas un sekmes, novērtēt sasniegto un un pieejamos resursus, lai noteiktu turpmākās darbības konkrētus mērķus.